Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2015, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2015, hectares

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

7

-

-

6

5

13

-

23

-

Uppsala

24

-

-

177

-

72

-

249

6

Södermanlands

4

-

-

49

70

53

-

173

.

Östergötlands

57

-

-

979

16

-

13

1 008

22

Jönköpings

6

-

-

72

0

-

-

72

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3

-

-

-

-

9

30

39

.

Kalmar

41

-

-

80

12

-

-

92

10

Gotlands

257

-

-

190

42

-

-

233

-

Blekinge

29

-

-

9

-

-

-

9

-

Skåne

254

7

-

735

7

115

-

856

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

34

-

-

47

10

-

-

57

-

Västra Götalands

189

-

-

987

-

27

13

1 027

7

Värmlands

19

-

-

18

-

-

145

163

-

Örebro

15

-

-

23

6

10

4

44

-

Västmanlands

7

-

-

168

-

151

-

319

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

131

-

-

52

-

-

55

108

-

Gävleborgs

88

-

-

-

-

7

15

22

-

Västernorrlands

10

-

-

-

-

-

3

3

-

Jämtlands

8

-

-

-

-

-

-

0

-

Västerbottens

15

0

-

-

-

-

30

30

-

Norrbottens

24

-

-

-

-

-

13

13

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

1 224

8

-

3 592

170

457

321

4 539

49

2014

920

9

-

2 382

272

421

235

3 309

76

2013

797

11

-

2 325

455

252

309

3 341

72

2012

865

30

-

2 001

231

397

302

2 931

71

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17