Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2015

6b. Number of holdings with converted areas of potatoes, sugar beets and oilseed crops 2015

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

16

-

-

..

..

..

-

5

-

Uppsala

9

-

-

14

-

8

-

21

..

Södermanlands

10

-

-

4

..

..

-

8

-

Östergötlands

25

-

-

56

..

-

..

59

..

Jönköpings

21

-

-

..

..

-

-

8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

-

-

-

-

..

..

..

-

Kalmar

11

-

-

6

4

-

-

9

..

Gotlands

21

-

-

22

3

-

-

23

-

Blekinge

6

-

-

..

-

-

-

..

-

Skåne

50

..

-

45

..

5

-

52

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8

-

-

6

..

-

-

8

-

Västra Götalands

67

-

-

49

-

..

..

52

..

Värmlands

9

-

-

..

-

-

3

5

-

Örebro

10

-

-

3

..

..

..

6

-

Västmanlands

3

-

-

11

-

10

-

20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

23

-

-

4

-

-

3

7

-

Gävleborgs

28

-

-

-

-

..

3

4

-

Västernorrlands

18

-

-

-

-

-

..

..

-

Jämtlands

21

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

14

..

-

-

-

-

3

3

-

Norrbottens

9

-

-

-

-

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

384

..

-

233

17

33

21

297

9

2014

372

4

-

167

23

34

18

238

10

2013

305

3

-

165

32

21

23

224

10

2012

359

8

-

149

26

26

17

208

11

2011

367

6

-

118

34

22

20

175

16

2010

344

10

-

123

17

19

18

168

19

2009

355

6

-

104

23

12

16

150

7


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.