Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2015, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2015, hectares

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

42

38

65

830

1

10 045

Uppsala

36

28

557

1 609

3

22 022

Södermanlands

28

17

103

855

4

17 959

Östergötlands

52

26

31

1 345

11

37 551

Jönköpings

6

15

2

199

0

15 062

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

11

8

2

55

0

5 593

Kalmar

13

65

6

141

-

10 695

Gotlands

-

201

27

262

50

11 011

Blekinge

-

42

-

41

1

1 795

Skåne

36

655

98

258

4

19 627

 

 

 

 

 

 

Hallands

0

92

69

97

2

7 621

Västra Götalands

70

264

593

3 419

3

88 287

Värmlands

38

24

132

1 590

7

27 199

Örebro

12

28

45

583

-

14 430

Västmanlands

16

11

877

995

1

14 611

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1

98

100

466

2

13 094

Gävleborgs

-

13

59

449

75

14 879

Västernorrlands

12

35

13

369

15

8 343

Jämtlands

-

22

1

242

-

10 228

Västerbottens

19

17

8

339

10

6 707

Norrbottens

2

83

2

90

3

3 228

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

393

1 783

2 787

14 233

191

359 985

2014

357

1 523

2 673

11 429

135

362 633

2013

396

1 431

3 227

12 481

235

359 349

2012

295

1 298

2 957

10 484

139

329 568

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446


Anm. Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.