Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2015

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2015

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

3

20

12

79

3

148

Uppsala

10

17

46

137

4

231

Södermanlands

4

22

19

92

3

193

Östergötlands

11

32

8

153

6

410

Jönköpings

4

13

..

79

..

274

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

13

3

22

..

123

Kalmar

..

25

5

42

-

180

Gotlands

-

38

9

44

..

155

Blekinge

-

7

-

16

..

53

Skåne

12

96

37

47

8

336

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

26

12

34

5

155

Västra Götalands

11

79

80

490

9

1 211

Värmlands

4

15

14

164

4

283

Örebro

5

14

11

82

-

172

Västmanlands

3

11

40

89

..

158

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

20

16

74

7

187

Gävleborgs

-

15

12

78

10

238

Västernorrlands

5

17

6

55

4

125

Jämtlands

-

8

..

48

-

141

Västerbottens

4

11

4

45

..

87

Norrbottens

..

10

3

16

..

46

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

83

509

342

1 886

73

4 906

2014

75

477

328

1 654

45

4 982

2013

80

440

322

1 642

73

5 065

2012

72

443

326

1 522

81

4 833

2011

81

441

318

1 345

151

4 432

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.