Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2015, hektar

8a. Pasture and meadows, converted areas 2015, hectares

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

2 161

1

261

-

-

-

2 423

Uppsala

4 288

63

499

-

-

8

4 858

Södermanlands

5 409

139

553

-

-

10

6 111

Östergötlands

13 331

75

586

-

-

-

13 993

Jönköpings

7 324

20

162

-

-

-

7 506

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 124

32

16

-

-

-

3 172

Kalmar

6 220

59

721

-

250

2

7 252

Gotlands

4 779

106

2 358

-

652

-

7 895

Blekinge

788

2

46

-

-

-

837

Skåne

8 657

123

131

-

-

-

8 911

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 364

8

59

-

-

41

2 472

Västra Götalands

18 041

86

724

-

-

-

18 851

Värmlands

2 811

-

76

-

-

-

2 888

Örebro

3 676

52

199

-

-

1

3 928

Västmanlands

1 978

58

14

-

-

-

2 050

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 524

29

47

1 583

-

-

3 183

Gävleborgs

1 339

39

583

920

-

-

2 881

Västernorrlands

497

6

243

212

-

-

957

Jämtlands

1 048

9

133

4 758

-

-

5 948

Västerbottens

289

7

21

63

-

-

379

Norrbottens

174

8

44

-

-

-

226

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

89 822

923

7 477

7 536

902

61

106 720

2014

86 366

1 059

7 075

7 157

1 012

-

102 668

2013

85 397

858

6 624

7 054

1 015

23

100 972

2012

80 304

796

6 668

6 165

1 112

31

95 076

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343


Anm. Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.