Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2015

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadows 2015

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

108

..

26

-

-

-

108

Uppsala

163

11

36

-

-

..

166

Södermanlands

172

13

19

-

-

..

174

Östergötlands

350

17

55

-

-

-

350

Jönköpings

262

8

19

-

-

-

262

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

115

10

6

-

-

-

115

Kalmar

171

12

19

-

9

..

171

Gotlands

121

21

71

-

26

-

129

Blekinge

49

3

5

-

-

-

49

Skåne

237

17

13

-

-

-

240

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

119

5

3

-

-

..

119

Västra Götalands

893

35

79

-

-

-

906

Värmlands

191

-

11

-

-

-

194

Örebro

131

4

20

-

-

..

132

Västmanlands

95

3

4

-

-

-

96

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

129

6

7

18

-

-

135

Gävleborgs

153

5

22

6

-

-

162

Västernorrlands

71

..

16

..

-

-

78

Jämtlands

112

4

12

36

-

-

116

Västerbottens

42

3

5

..

-

-

43

Norrbottens

17

..

4

-

-

-

18

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2015

3 701

183

452

64

35

6

3 763

2014

3 746

203

427

61

33

-

3 817

2013

3 745

190

410

60

34

6

3 824

2012

3 558

181

403

51

33

7

3 626

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till