Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2015

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2015

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

149

48

 

159

Uppsala

232

76

 

247

Södermanlands

194

64

 

207

Östergötlands

415

166

 

445

Jönköpings

274

131

 

299

 

 

 

 

Kronobergs

123

58

 

136

Kalmar

182

77

 

192

Gotlands

156

66

 

173

Blekinge

53

24

 

61

Skåne

337

164

 

384

 

 

 

 

Hallands

155

50

 

166

Västra Götalands

1 214

439

 

1 276

Värmlands

284

134

 

297

Örebro

173

60

 

190

Västmanlands

159

39

 

167

 

 

 

 

Dalarnas

187

92

 

206

Gävleborgs

238

105

 

255

Västernorrlands

125

62

 

133

Jämtlands

141

97

 

163

Västerbottens

87

49

 

95

Norrbottens

46

23

 

49

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

4 924

2 024

 

5 300

2014

5 000

1 605

 

5 190

2013

5 081

1 697

 

5 311

2012

4 849

1 892

 

5 199

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.