Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2015, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2015, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

10 045

12,3

 

890

1,1

 

10 935

13,4

Uppsala

22 022

13,4

 

1 557

0,9

 

23 579

14,3

Södermanlands

17 959

14,3

 

1 704

1,4

 

19 663

15,7

Östergötlands

37 551

18,7

 

4 993

2,5

 

42 544

21,1

Jönköpings

15 062

17,3

 

1 304

1,5

 

16 366

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5 593

11,9

 

526

1,1

 

6 119

13,0

Kalmar

10 695

8,9

 

1 192

1,0

 

11 887

9,9

Gotlands

11 011

12,8

 

1 697

2,0

 

12 708

14,8

Blekinge

1 795

5,8

 

233

0,8

 

2 028

6,6

Skåne

19 627

4,4

 

4 359

1,0

 

23 986

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 621

7,0

 

508

0,5

 

8 129

7,5

Västra Götalands

88 287

19,0

 

6 502

1,4

 

94 790

20,4

Värmlands

27 199

25,5

 

2 610

2,4

 

29 809

28,0

Örebro

14 430

13,8

 

1 660

1,6

 

16 090

15,4

Västmanlands

14 611

14,4

 

846

0,8

 

15 457

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13 094

21,9

 

1 707

2,9

 

14 800

24,8

Gävleborgs

14 879

22,2

 

1 930

2,9

 

16 808

25,1

Västernorrlands

8 343

17,2

 

939

1,9

 

9 282

19,2

Jämtlands

10 228

25,8

 

2 336

5,9

 

12 564

31,7

Västerbottens

6 707

9,7

 

858

1,2

 

7 566

11,0

Norrbottens

3 228

9,8

 

445

1,3

 

3 673

11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

359 985

13,9

 

38 799

1,5

 

398 783

15,4

2014

362 633

14,0

 

28 438

1,1

 

391 071

15,1

2013

359 349

13,8

 

31 277

1,2

 

390 626

15,0

2012

329 568

12,6

 

41 628

1,6

 

371 196

14,2

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2