Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2015

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2015

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

148

41

 

158

Uppsala

231

72

 

246

Södermanlands

193

54

 

206

Östergötlands

410

143

 

442

Jönköpings

274

111

 

299

 

 

 

 

Kronobergs

123

47

 

136

Kalmar

180

63

 

190

Gotlands

155

57

 

172

Blekinge

53

19

 

61

Skåne

336

142

 

382

 

 

 

 

Hallands

155

48

 

166

Västra Götalands

1 211

388

 

1 272

Värmlands

283

113

 

296

Örebro

172

55

 

190

Västmanlands

158

36

 

166

 

 

 

 

Dalarnas

187

82

 

205

Gävleborgs

238

96

 

255

Västernorrlands

125

61

 

133

Jämtlands

141

89

 

163

Västerbottens

87

49

 

95

Norrbottens

46

21

 

49

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

4 906

1 787

 

5 282

2014

4 982

1 442

 

5 175

2013

5 065

1 499

 

5 296

2012

4 833

1 684

 

5 182

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.