Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2015, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2015, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

2 423

22,3

 

576

5,3

 

2 999

27,7

Uppsala

4 858

29,0

 

275

1,6

 

5 133

30,6

Södermanlands

6 111

36,1

 

744

4,4

 

6 854

40,5

Östergötlands

13 993

33,5

 

1 556

3,7

 

15 549

37,2

Jönköpings

7 506

18,8

 

732

1,8

 

8 238

20,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 172

15,1

 

459

2,2

 

3 631

17,3

Kalmar

7 252

9,9

 

812

1,1

 

8 064

11,0

Gotlands

7 895

30,7

 

1 074

4,2

 

8 969

34,9

Blekinge

837

7,7

 

219

2,0

 

1 056

9,7

Skåne

8 911

15,9

 

1 135

2,0

 

10 047

18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 472

15,4

 

97

0,6

 

2 570

16,0

Västra Götalands

18 851

30,5

 

1 958

3,2

 

20 809

33,7

Värmlands

2 888

40,6

 

411

5,8

 

3 299

46,4

Örebro

3 928

44,3

 

201

2,3

 

4 129

46,6

Västmanlands

2 050

29,6

 

111

1,6

 

2 160

31,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 183

28,4

 

1 420

12,7

 

4 603

41,1

Gävleborgs

2 881

53,0

 

617

11,3

 

3 498

64,3

Västernorrlands

957

46,3

 

75

3,6

 

1 032

49,9

Jämtlands

5 948

49,0

 

1 145

9,4

 

7 093

58,4

Västerbottens

379

15,7

 

72

3,0

 

451

18,7

Norrbottens

226

8,2

 

13

0,5

 

239

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

106 720

23,7

 

13 701

3,0

 

120 421

26,8

2014

102 668

23,6

 

8 413

1,9

 

111 081

25,5

2013

100 972

22,8

 

9 925

2,2

 

110 897

25,0

2012

95 076

21,6

 

11 807

2,7

 

106 883

24,3

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6