Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2015

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2015

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

108

28

 

119

Uppsala

166

29

 

175

Södermanlands

174

43

 

186

Östergötlands

350

95

 

375

Jönköpings

262

87

 

284

 

 

 

 

Kronobergs

115

41

 

128

Kalmar

171

48

 

181

Gotlands

129

36

 

140

Blekinge

49

14

 

54

Skåne

240

76

 

263

 

 

 

 

Hallands

119

22

 

124

Västra Götalands

906

233

 

968

Värmlands

194

57

 

208

Örebro

132

23

 

144

Västmanlands

96

14

 

101

 

 

 

 

Dalarnas

135

37

 

156

Gävleborgs

162

52

 

183

Västernorrlands

78

13

 

84

Jämtlands

116

52

 

139

Västerbottens

43

13

 

50

Norrbottens

18

5

 

21

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

3 763

1 018

 

4 083

2014

3 817

710

 

3 984

2013

3 824

824

 

4 049

2012

3 626

956

 

3 955

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.