Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2015

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2015

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

45

23

3

-

31

51

13

17

92

Uppsala

97

55

16

..

70

99

29

30

175

Södermanlands

59

34

16

..

44

86

20

15

127

Östergötlands

140

59

11

-

65

140

58

29

258

Jönköpings

30

22

3

..

85

98

21

23

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3

4

6

-

34

41

8

11

69

Kalmar

27

29

10

3

50

37

22

9

102

Gotlands

44

18

19

5

73

29

10

7

108

Blekinge

5

..

..

-

11

6

4

..

20

Skåne

33

40

35

5

92

70

34

11

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

25

27

16

..

32

39

9

6

79

Västra Götalands

223

175

53

8

145

562

73

111

748

Värmlands

20

38

5

..

46

118

11

8

153

Örebro

21

21

5

..

27

68

18

9

92

Västmanlands

62

51

11

-

30

99

5

7

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

31

38

5

-

63

59

..

3

98

Gävleborgs

16

18

3

-

103

69

..

6

135

Västernorrlands

-

9

-

-

33

16

-

5

55

Jämtlands

..

..

..

-

47

5

-

8

53

Västerbottens

-

..

..

-

38

12

-

..

43

Norrbottens

-

..

-

-

15

5

-

4

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2015

883

666

221

30

1 134

1 709

337

324

2 879

2014

889

696

238

18

1 174

1 720

317

372

2 940

2013

538

813

196

18

1 188

1 811

212

377

2 948

2012

632

760

144

10

1 069

1 771

182

366

2 847

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.