Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2015, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2015, hect­ares

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

289

-

-

-

310

5 917

Uppsala

802

-

-

-

720

10 846

Södermanlands

540

-

-

-

567

11 214

Östergötlands

2 099

-

-

2

978

22 136

Jönköpings

5

-

-

0

985

11 105

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

0

-

-

-

328

4 370

Kalmar

235

-

26

125

403

7 558

Gotlands

248

-

-

69

268

6 767

Blekinge

13

-

1

-

61

1 359

Skåne

556

77

-

63

972

11 270

 

 

 

 

 

 

Hallands

193

26

-

0

315

5 146

Västra Götalands

3 710

273

-

-

3 348

51 454

Värmlands

517

-

-

-

1 076

18 136

Örebro

422

-

-

-

619

9 294

Västmanlands

949

-

-

-

361

5 525

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

331

-

-

1

585

8 395

Gävleborgs

166

-

-

-

979

10 633

Västernorrlands

-

-

-

-

522

6 532

Jämtlands

-

-

-

-

546

8 581

Västerbottens

-

-

-

-

594

4 904

Norrbottens

-

-

-

-

183

2 268

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

11 074

375

27

260

14 719

223 409

2014

9 117

300

13

265

16 224

230 538

2013

8 696

180

11

297

13 963

229 573

2012

8 353

96

13

307

13 879

209 924

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall