Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2016, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2016, hectares

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

Län

Stockholms

12 747

13,9

 

1 075

1,2

 

13 822

15,0

Uppsala

27 560

15,2

 

2 353

1,3

 

29 913

16,5

Södermanlands

23 867

16,9

 

4 122

2,9

 

27 989

19,8

Östergötlands

50 684

20,9

 

8 918

3,7

 

59 602

24,5

Jönköpings

22 917

18,0

 

5 315

4,2

 

28 233

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8 566

12,7

 

1 677

2,5

 

10 243

15,2

Kalmar

17 399

9,0

 

2 910

1,5

 

20 309

10,5

Gotlands

18 285

16,4

 

2 599

2,3

 

20 884

18,7

Blekinge

2 815

6,8

 

409

1,0

 

3 225

7,8

Skåne

29 919

6,0

 

7 263

1,5

 

37 181

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 551

8,5

 

2 215

1,8

 

12 766

10,3

Västra Götalands

112 268

21,3

 

14 938

2,8

 

127 206

24,2

Värmlands

30 032

26,6

 

4 725

4,2

 

34 758

30,8

Örebro

18 583

16,5

 

2 239

2,0

 

20 822

18,5

Västmanlands

17 170

15,9

 

2 022

1,9

 

19 191

17,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16 566

23,3

 

3 372

4,7

 

19 938

28,0

Gävleborgs

17 209

23,9

 

4 158

5,8

 

21 367

29,7

Västernorrlands

9 270

18,7

 

3 040

6,1

 

12 310

24,8

Jämtlands

15 682

29,9

 

4 580

8,7

 

20 261

38,6

Västerbottens

7 095

10,0

 

1 620

2,3

 

8 715

12,3

Norrbottens

3 382

9,6

 

937

2,7

 

4 319

12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

472 567

15,6

 

80 487

2,7

 

553 054

18,2

2015

466 705

15,4

 

52 500

1,7

 

519 204

17,1

2014

465 301

15,3

 

36 851

1,2

 

502 152

16,6

2013

460 321

15,1

 

41 202

1,4

 

501 524

16,5

2012

424 643

13,9

 

53 435

1,8

 

478 079

15,7

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9