Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2016

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2016

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

22

-

-

-

23

130

Uppsala

58

-

-

..

39

210

Södermanlands

38

-

-

-

33

190

Östergötlands

92

-

-

..

56

385

Jönköpings

..

-

-

-

113

282

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

36

121

Kalmar

17

-

..

6

42

167

Gotlands

33

-

-

..

27

151

Blekinge

..

-

..

-

7

55

Skåne

43

..

-

7

79

298

 

 

 

 

 

 

Hallands

23

..

-

-

37

147

Västra Götalands

227

10

-

-

252

1 155

Värmlands

35

-

-

-

86

282

Örebro

20

-

-

-

36

164

Västmanlands

42

-

-

-

18

147

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

19

-

-

-

55

177

Gävleborgs

18

-

-

-

95

227

Västernorrlands

-

-

-

-

63

123

Jämtlands

-

-

-

-

74

138

Västerbottens

-

-

-

-

57

86

Norrbottens

..

-

-

-

19

36

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

693

23

4

18

1 247

4 671

2015

650

24

6

26

1 285

4 597

2014

575

17

..

22

1 344

4 718

2013

550

13

..

24

1 277

4 776

2012

548

8

..

24

1 265

4 517

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall