Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2016, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2016, hectares

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

7

-

-

75

-

7

-

82

-

Uppsala

26

-

-

236

-

48

-

284

1

Södermanlands

61

-

-

37

26

9

-

73

30

Östergötlands

44

-

-

1 068

34

-

17

1 119

17

Jönköpings

14

-

-

79

22

-

-

101

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2

-

-

6

-

9

19

34

-

Kalmar

38

-

-

107

18

4

-

129

11

Gotlands

304

-

-

408

31

-

-

439

-

Blekinge

39

-

-

23

1

-

-

24

-

Skåne

386

3

-

901

5

51

23

980

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

45

-

-

92

10

6

-

109

9

Västra Götalands

388

-

-

1 572

-

81

34

1 687

12

Värmlands

21

-

-

55

32

27

84

198

-

Örebro

37

-

-

171

-

-

7

178

-

Västmanlands

2

-

-

183

1

157

-

341

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

140

-

-

78

-

67

54

200

-

Gävleborgs

79

-

-

24

6

-

26

56

-

Västernorrlands

17

-

-

-

-

-

37

37

-

Jämtlands

6

-

-

-

-

-

-

0

-

Västerbottens

12

-

-

-

-

-

19

19

-

Norrbottens

9

-

-

-

-

-

65

65

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1 675

3

-

5 116

186

466

385

6 153

97

2015

1 224

8

-

3 592

170

457

321

4 539

49

2014

920

9

-

2 382

272

421

235

3 309

76

2013

797

11

-

2 325

455

252

309

3 341

72

2012

865

30

-

2 001

231

397

302

2 931

71

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17