Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2016, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2016, hectares

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

41

37

277

849

0

10 176

Uppsala

51

32

655

1 800

2

22 651

Södermanlands

47

15

182

967

1

18 132

Östergötlands

69

22

48

1 331

12

36 782

Jönköpings

11

15

4

292

1

15 283

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3

8

9

81

0

5 539

Kalmar

9

70

11

222

0

10 247

Gotlands

-

214

79

355

-

10 991

Blekinge

-

51

1

48

-

1 912

Skåne

24

725

140

373

8

20 847

 

 

 

 

 

 

Hallands

0

109

55

129

1

8 184

Västra Götalands

99

263

671

3 895

1

93 419

Värmlands

27

38

279

1 779

1

27 317

Örebro

11

39

123

589

1

14 970

Västmanlands

16

19

911

911

0

15 152

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1

101

238

590

3

13 419

Gävleborgs

-

17

199

650

1

15 032

Västernorrlands

6

36

22

509

3

8 398

Jämtlands

-

30

9

321

0

10 413

Västerbottens

13

13

22

306

-

6 731

Norrbottens

1

79

11

91

0

3 181

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

431

1 933

3 949

16 090

37

368 774

2015

393

1 783

2 787

14 233

191

359 985

2014

357

1 523

2 673

11 429

135

362 633

2013

396

1 431

3 227

12 481

235

359 349

2012

295

1 298

2 957

10 484

139

329 568

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446


Anm. Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.