Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2016, hektar

8a. Pasture and meadows, converted areas 2016, hectares

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

2 402

1

168

-

-

-

2 571

Uppsala

4 283

109

517

-

-

-

4 909

Södermanlands

5 412

166

157

-

-

-

5 735

Östergötlands

13 115

80

708

-

-

-

13 902

Jönköpings

7 520

20

94

-

-

-

7 634

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 985

14

27

-

-

-

3 026

Kalmar

6 184

67

743

-

159

-

7 153

Gotlands

4 635

80

1 907

-

672

-

7 295

Blekinge

845

2

56

-

-

-

903

Skåne

8 846

122

104

-

-

-

9 072

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 306

4

56

-

-

-

2 367

Västra Götalands

18 323

79

447

-

-

-

18 849

Värmlands

2 674

17

25

-

-

-

2 716

Örebro

3 405

70

137

-

-

-

3 613

Västmanlands

1 959

49

9

-

-

-

2 017

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 467

26

14

1 639

-

-

3 147

Gävleborgs

1 341

16

16

804

-

-

2 177

Västernorrlands

580

6

33

253

-

-

872

Jämtlands

1 246

9

144

3 870

-

-

5 269

Västerbottens

283

6

12

63

-

-

364

Norrbottens

163

7

32

-

-

-

202

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

89 974

951

5 408

6 629

831

0

103 793

2015

89 822

923

7 477

7 536

902

61

106 720

2014

86 366

1 059

7 075

7 157

1 012

-

102 668

2013

85 397

858

6 624

7 054

1 015

23

100 972

2012

80 304

796

6 668

6 165

1 112

31

95 076

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343


Anm. Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.