Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2016

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadows 2016

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

107

..

21

-

-

-

107

Uppsala

164

12

29

-

-

-

166

Södermanlands

170

14

16

-

-

-

171

Östergötlands

336

18

51

-

-

-

337

Jönköpings

269

9

15

-

-

-

269

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

118

11

4

-

-

-

118

Kalmar

165

14

18

-

8

-

165

Gotlands

120

17

59

-

25

-

126

Blekinge

50

3

4

-

-

-

50

Skåne

235

16

11

-

-

-

238

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

120

5

3

-

-

-

120

Västra Götalands

915

37

58

-

-

-

924

Värmlands

189

..

9

-

-

-

193

Örebro

132

5

16

-

-

-

134

Västmanlands

91

3

3

-

-

-

91

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

131

8

3

18

-

-

135

Gävleborgs

153

4

8

8

-

-

156

Västernorrlands

72

4

3

..

-

-

74

Jämtlands

110

3

6

35

-

-

115

Västerbottens

40

3

3

..

-

-

41

Norrbottens

18

..

4

-

-

-

18

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2016

3 705

190

344

67

33

-

3 748

2015

3 701

183

452

64

35

6

3 763

2014

3 746

203

427

61

33

-

3 817

2013

3 745

190

410

60

34

6

3 824

2012

3 558

181

403

51

33

7

3 626

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.