Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2016

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2016

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

152

60

 

162

Uppsala

232

87

 

253

Södermanlands

197

77

 

225

Östergötlands

408

182

 

451

Jönköpings

285

155

 

329

 

 

 

 

Kronobergs

126

59

 

144

Kalmar

174

72

 

192

Gotlands

162

61

 

178

Blekinge

57

24

 

61

Skåne

348

185

 

410

 

 

 

 

Hallands

160

68

 

177

Västra Götalands

1 250

529

 

1 356

Värmlands

290

144

 

317

Örebro

177

63

 

197

Västmanlands

163

45

 

177

 

 

 

 

Dalarnas

191

91

 

215

Gävleborgs

239

130

 

270

Västernorrlands

125

70

 

139

Jämtlands

141

103

 

169

Västerbottens

88

53

 

105

Norrbottens

43

25

 

51

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

5 008

2 283

 

5 578

2015

4 924

2 024

 

5 300

2014

5 000

1 605

 

5 190

2013

5 081

1 697

 

5 311

2012

4 849

1 892

 

5 199

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.