Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2016, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2016, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

10 176

12,5

 

656

0,8

 

10 833

13,3

Uppsala

22 651

13,8

 

2 020

1,2

 

24 671

15,0

Södermanlands

18 132

14,5

 

3 074

2,5

 

21 206

17,0

Östergötlands

36 782

18,3

 

6 899

3,4

 

43 681

21,7

Jönköpings

15 283

17,6

 

3 429

4,0

 

18 713

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5 539

11,9

 

1 073

2,3

 

6 613

14,2

Kalmar

10 247

8,5

 

1 897

1,6

 

12 143

10,1

Gotlands

10 991

12,8

 

1 822

2,1

 

12 813

14,9

Blekinge

1 912

6,2

 

188

0,6

 

2 100

6,9

Skåne

20 847

4,7

 

6 058

1,4

 

26 904

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 184

7,5

 

1 744

1,6

 

9 928

9,2

Västra Götalands

93 419

20,2

 

12 028

2,6

 

105 447

22,7

Värmlands

27 317

25,8

 

4 182

4,0

 

31 499

29,8

Örebro

14 970

14,4

 

1 959

1,9

 

16 929

16,3

Västmanlands

15 152

15,0

 

1 830

1,8

 

16 982

16,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13 419

22,6

 

1 926

3,2

 

15 345

25,9

Gävleborgs

15 032

22,5

 

3 489

5,2

 

18 521

27,8

Västernorrlands

8 398

17,6

 

2 892

6,1

 

11 289

23,7

Jämtlands

10 413

26,1

 

2 910

7,3

 

13 322

33,4

Västerbottens

6 731

9,8

 

1 533

2,2

 

8 264

12,1

Norrbottens

3 181

9,7

 

903

2,8

 

4 083

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

368 774

14,3

 

62 512

2,4

 

431 286

16,7

2015

359 985

13,9

 

38 799

1,5

 

398 783

15,4

2014

362 633

14,0

 

28 438

1,1

 

391 071

15,1

2013

359 349

13,8

 

31 277

1,2

 

390 626

15,0

2012

329 568

12,6

 

41 628

1,6

 

371 196

14,2

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2