Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2016

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2016

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

151

46

 

160

Uppsala

231

80

 

251

Södermanlands

197

67

 

225

Östergötlands

401

158

 

447

Jönköpings

285

125

 

329

 

 

 

 

Kronobergs

126

53

 

144

Kalmar

173

63

 

191

Gotlands

161

52

 

177

Blekinge

57

21

 

61

Skåne

345

162

 

406

 

 

 

 

Hallands

160

57

 

177

Västra Götalands

1 243

460

 

1 348

Värmlands

289

132

 

317

Örebro

176

57

 

196

Västmanlands

162

39

 

176

 

 

 

 

Dalarnas

191

82

 

215

Gävleborgs

239

117

 

270

Västernorrlands

125

69

 

139

Jämtlands

141

96

 

169

Västerbottens

88

51

 

105

Norrbottens

43

24

 

51

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

4 984

2 011

 

5 554

2015

4 906

1 787

 

5 282

2014

4 982

1 442

 

5 175

2013

5 065

1 499

 

5 296

2012

4 833

1 684

 

5 182

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.