Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2016, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2016, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

2 571

24,1

 

419

3,9

 

2 990

28,1

Uppsala

4 909

29,0

 

333

2,0

 

5 242

30,9

Södermanlands

5 735

34,3

 

1 048

6,3

 

6 783

40,6

Östergötlands

13 902

33,2

 

2 019

4,8

 

15 921

38,0

Jönköpings

7 634

19,0

 

1 886

4,7

 

9 520

23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 026

14,6

 

604

2,9

 

3 630

17,5

Kalmar

7 153

9,7

 

1 013

1,4

 

8 165

11,1

Gotlands

7 295

28,0

 

777

3,0

 

8 072

31,0

Blekinge

903

8,4

 

222

2,1

 

1 125

10,5

Skåne

9 072

16,2

 

1 205

2,2

 

10 277

18,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 367

14,8

 

471

2,9

 

2 838

17,7

Västra Götalands

18 849

29,9

 

2 910

4,6

 

21 759

34,5

Värmlands

2 716

37,5

 

543

7,5

 

3 259

45,0

Örebro

3 613

41,3

 

280

3,2

 

3 893

44,5

Västmanlands

2 017

29,4

 

192

2,8

 

2 209

32,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 147

26,5

 

1 446

12,2

 

4 593

38,7

Gävleborgs

2 177

40,9

 

669

12,6

 

2 846

53,4

Västernorrlands

872

43,4

 

149

7,4

 

1 021

50,8

Jämtlands

5 269

42,0

 

1 670

13,3

 

6 939

55,3

Västerbottens

364

16,1

 

87

3,9

 

451

20,0

Norrbottens

202

8,0

 

34

1,3

 

236

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

103 793

23,0

 

17 975

4,0

 

121 768

26,9

2015

106 720

23,7

 

13 701

3,0

 

120 421

26,8

2014

102 668

23,6

 

8 413

1,9

 

111 081

25,5

2013

100 972

22,8

 

9 925

2,2

 

110 897

25,0

2012

95 076

21,6

 

11 807

2,7

 

106 883

24,3

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6