Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2016

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2016

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

107

33

 

119

Uppsala

166

35

 

182

Södermanlands

171

57

 

198

Östergötlands

337

109

 

372

Jönköpings

269

115

 

316

 

 

 

 

Kronobergs

118

43

 

134

Kalmar

165

52

 

181

Gotlands

126

30

 

137

Blekinge

50

13

 

55

Skåne

238

91

 

278

 

 

 

 

Hallands

120

38

 

137

Västra Götalands

924

283

 

1 025

Värmlands

193

63

 

213

Örebro

134

28

 

152

Västmanlands

91

17

 

99

 

 

 

 

Dalarnas

135

43

 

159

Gävleborgs

156

61

 

184

Västernorrlands

74

24

 

87

Jämtlands

115

56

 

140

Västerbottens

41

14

 

50

Norrbottens

18

8

 

23

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

3 748

1 213

 

4 241

2015

3 763

1 018

 

4 083

2014

3 817

710

 

3 984

2013

3 824

824

 

4 049

2012

3 626

956

 

3 955

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.