Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2016

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2016

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

34

21

..

-

34

52

10

11

85

Uppsala

86

60

12

..

66

106

25

20

176

Södermanlands

60

35

8

..

40

87

16

12

122

Östergötlands

145

54

7

..

73

141

50

31

256

Jönköpings

36

21

6

..

91

109

16

34

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

3

3

-

29

41

8

8

66

Kalmar

29

23

9

6

53

32

21

13

95

Gotlands

50

18

14

3

66

33

5

6

100

Blekinge

6

..

..

-

11

10

5

-

21

Skåne

38

37

22

4

103

66

25

13

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

26

37

12

..

32

39

..

11

82

Västra Götalands

252

177

59

8

159

616

54

120

793

Värmlands

19

37

4

-

36

127

10

9

154

Örebro

18

29

7

-

32

81

12

7

98

Västmanlands

61

47

8

-

25

101

..

4

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

25

36

3

-

64

69

5

4

111

Gävleborgs

13

18

6

-

101

74

..

8

140

Västernorrlands

..

9

-

-

34

16

-

..

48

Jämtlands

..

..

..

-

51

7

-

5

56

Västerbottens

-

-

-

-

29

13

-

4

36

Norrbottens

-

..

-

-

15

5

-

..

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2016

904

667

185

29

1 144

1 825

268

324

2 925

2015

883

666

221

30

1 134

1 709

337

324

2 879

2014

889

696

238

18

1 174

1 720

317

372

2 940

2013

538

813

196

18

1 188

1 811

212

377

2 948

2012

632

760

144

10

1 069

1 771

182

366

2 847

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.