Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2016, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2016, hect­ares

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

238

-

-

-

321

5 823

Uppsala

887

-

-

0

602

10 707

Södermanlands

536

-

-

-

345

11 476

Östergötlands

1 899

-

-

1

717

21 525

Jönköpings

4

-

-

-

885

10 931

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

278

4 389

Kalmar

201

-

29

81

424

7 117

Gotlands

260

-

-

29

220

6 578

Blekinge

35

-

1

-

38

1 406

Skåne

643

123

-

50

933

11 465

 

 

 

 

 

 

Hallands

238

23

-

-

346

5 077

Västra Götalands

4 267

198

-

-

2 952

53 048

Värmlands

651

-

-

-

984

17 392

Örebro

268

-

-

-

518

9 553

Västmanlands

739

-

-

-

296

6 107

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

319

-

-

-

531

8 250

Gävleborgs

193

-

-

-

996

10 471

Västernorrlands

-

-

-

-

553

6 420

Jämtlands

-

-

-

-

636

8 558

Västerbottens

-

-

-

-

751

4 896

Norrbottens

2

-

-

-

215

2 166

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

11 380

344

30

162

13 541

223 355

2015

11 074

375

27

260

14 719

223 409

2014

9 117

300

13

265

16 224

230 538

2013

8 696

180

11

297

13 963

229 573

2012

8 353

96

13

307

13 879

209 924

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall