Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2017, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2017, hectares

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

Län

Stockholms

13 115

14,4

 

1 315

1,4

 

14 430

15,8

Uppsala

28 301

15,7

 

3 833

2,1

 

32 134

17,9

Södermanlands

25 429

18,0

 

3 969

2,8

 

29 398

20,8

Östergötlands

53 867

22,2

 

7 899

3,2

 

61 766

25,4

Jönköpings

22 264

17,6

 

6 040

4,8

 

28 305

22,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 101

13,5

 

1 359

2,0

 

10 460

15,6

Kalmar

17 633

9,1

 

2 779

1,4

 

20 413

10,6

Gotlands

21 139

18,9

 

2 402

2,2

 

23 541

21,1

Blekinge

2 934

7,1

 

304

0,7

 

3 238

7,9

Skåne

32 223

6,5

 

7 328

1,5

 

39 551

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 296

9,1

 

3 219

2,6

 

14 515

11,7

Västra Götalands

114 625

21,8

 

16 835

3,2

 

131 461

25,0

Värmlands

31 533

28,0

 

4 453

4,0

 

35 986

32,0

Örebro

18 859

16,9

 

3 539

3,2

 

22 398

20,0

Västmanlands

17 386

16,2

 

2 532

2,4

 

19 918

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

18 792

27,1

 

1 925

2,8

 

20 717

29,9

Gävleborgs

18 624

25,9

 

3 941

5,5

 

22 565

31,3

Västernorrlands

9 876

20,0

 

3 264

6,6

 

13 140

26,7

Jämtlands

17 368

32,7

 

2 289

4,3

 

19 657

37,0

Västerbottens

7 472

10,6

 

1 525

2,2

 

8 997

12,8

Norrbottens

3 938

11,1

 

660

1,9

 

4 598

12,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

495 777

16,4

 

81 412

2,7

 

577 189

19,1

2016

472 567

15,6

 

80 487

2,7

 

553 054

18,2

2015

466 705

15,4

 

52 500

1,7

 

519 204

17,1

2014

465 301

15,3

 

36 851

1,2

 

502 152

16,6

2013

460 321

15,1

 

41 202

1,4

 

501 524

16,5

2012

424 643

13,9

 

53 435

1,8

 

478 079

15,7

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9