Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2017

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2017

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

20

-

-

-

22

137

Uppsala

53

-

-

..

44

222

Södermanlands

39

-

-

-

32

198

Östergötlands

92

-

-

..

65

398

Jönköpings

..

-

-

..

115

278

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

-

-

-

46

120

Kalmar

14

-

..

4

53

169

Gotlands

30

-

..

5

34

151

Blekinge

4

-

..

..

12

52

Skåne

49

10

-

10

64

294

 

 

 

 

 

 

Hallands

30

3

-

..

37

150

Västra Götalands

219

13

-

..

245

1 143

Värmlands

30

-

-

..

80

280

Örebro

17

-

-

-

39

170

Västmanlands

41

-

-

-

12

145

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

17

-

-

-

57

193

Gävleborgs

15

-

-

..

103

236

Västernorrlands

-

-

-

-

63

129

Jämtlands

..

-

-

-

87

151

Västerbottens

-

-

-

-

53

86

Norrbottens

..

-

-

-

18

40

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

677

26

6

28

1 281

4 742

2016

693

23

4

18

1 247

4 671

2015

650

24

6

26

1 285

4 597

2014

575

17

..

22

1 344

4 718

2013

550

13

..

24

1 277

4 776

2012

548

8

..

24

1 265

4 517

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall