Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2017, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2017, hectares

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

6

-

-

57

-

16

-

73

-

Uppsala

26

-

-

346

-

117

-

463

-

Södermanlands

2

-

-

145

28

90

-

263

-

Östergötlands

60

-

-

1 668

11

-

19

1 698

-

Jönköpings

8

-

-

125

13

-

-

139

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3

-

-

9

21

-

60

91

-

Kalmar

46

-

-

96

22

-

7

126

11

Gotlands

360

-

-

362

9

-

-

371

2

Blekinge

39

-

-

24

-

-

-

24

-

Skåne

421

22

82

903

1

4

14

922

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

31

-

-

67

-

-

-

67

2

Västra Götalands

389

-

-

2 050

0

54

-

2 104

5

Värmlands

28

-

-

137

-

.

74

211

-

Örebro

46

-

-

209

-

26

5

239

10

Västmanlands

3

-

-

300

-

207

6

513

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

125

-

-

214

-

26

34

275

-

Gävleborgs

99

-

-

28

4

21

29

82

-

Västernorrlands

17

-

-

-

-

-

54

54

-

Jämtlands

8

-

-

-

-

-

8

8

-

Västerbottens

13

-

-

-

-

-

18

18

-

Norrbottens

13

-

-

-

-

-

46

46

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

1 742

22

82

6 738

111

561

374

7 785

42

2016

1 675

3

-

5 116

186

466

385

6 153

97

2015

1 224

8

-

3 592

170

457

321

4 539

49

2014

920

9

-

2 382

272

421

235

3 309

76

2013

797

11

-

2 325

455

252

309

3 341

72

2012

865

30

-

2 001

231

397

302

2 931

71

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17