Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2017, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2017, hectares

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

31

28

77

890

-

10 437

Uppsala

30

42

653

1 858

-

23 150

Södermanlands

44

15

169

974

-

19 266

Östergötlands

42

30

63

1 135

-

39 115

Jönköpings

11

15

25

191

-

14 786

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

6

5

120

-

5 736

Kalmar

11

87

23

157

3

10 318

Gotlands

-

219

72

368

-

11 748

Blekinge

-

41

71

50

-

2 067

Skåne

24

753

230

578

1

23 152

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

106

55

122

0

8 862

Västra Götalands

99

261

702

3 558

-

94 488

Värmlands

46

31

300

1 954

-

28 509

Örebro

81

26

124

745

9

15 507

Västmanlands

25

28

929

915

-

15 132

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

87

286

675

-

14 796

Gävleborgs

-

19

134

600

-

16 102

Västernorrlands

7

37

235

529

-

8 903

Jämtlands

-

41

188

371

-

11 631

Västerbottens

7

12

15

465

-

7 074

Norrbottens

5

75

13

151

-

3 658

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

466

1 959

4 367

16 407

13

384 437

2016

431

1 933

3 949

16 090

37

368 774

2015

393

1 783

2 787

14 233

191

359 985

2014

357

1 523

2 673

11 429

135

362 633

2013

396

1 431

3 227

12 481

235

359 349

2012

295

1 298

2 957

10 484

139

329 568

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446


Anm. Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.