Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2017

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2017

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

4

23

14

86

-

154

Uppsala

8

18

48

151

-

240

Södermanlands

7

21

22

105

-

208

Östergötlands

8

30

18

150

-

415

Jönköpings

3

14

15

74

-

281

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

12

..

25

-

124

Kalmar

3

25

9

47

4

174

Gotlands

-

38

11

48

-

163

Blekinge

-

9

..

17

-

55

Skåne

12

106

42

67

..

347

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

29

18

35

..

166

Västra Götalands

18

86

106

566

-

1 231

Värmlands

3

12

23

193

-

295

Örebro

6

15

23

94

..

180

Västmanlands

4

11

43

91

-

162

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

19

31

94

-

208

Gävleborgs

-

21

25

115

-

247

Västernorrlands

3

14

24

67

-

132

Jämtlands

-

9

14

61

-

152

Västerbottens

..

10

7

54

-

90

Norrbottens

..

6

6

26

-

44

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

85

528

504

2 166

9

5 068

2016

79

501

421

2 078

45

4 984

2015

83

509

342

1 886

73

4 906

2014

75

477

328

1 654

45

4 982

2013

80

440

322

1 642

73

5 065

2012

72

443

326

1 522

81

4 833

2011

81

441

318

1 345

151

4 432

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.