Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2017, hektar

8a. Pasture and meadows, converted areas 2017, hectares

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

2 508

12

158

-

-

-

2 679

Uppsala

4 580

86

484

-

-

-

5 150

Södermanlands

5 790

180

194

-

-

-

6 163

Östergötlands

14 051

37

665

-

-

-

14 752

Jönköpings

7 355

21

102

-

-

-

7 479

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 298

32

34

-

-

-

3 364

Kalmar

6 481

71

617

-

147

-

7 315

Gotlands

5 291

76

3 052

-

972

-

9 391

Blekinge

834

2

32

-

-

-

868

Skåne

8 836

178

57

-

-

-

9 071

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 352

4

78

-

-

-

2 434

Västra Götalands

19 305

126

706

-

-

-

20 137

Värmlands

2 995

5

26

-

-

-

3 025

Örebro

3 224

24

105

-

-

-

3 352

Västmanlands

2 130

124

-

-

-

-

2 253

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 663

29

18

2 286

-

-

3 996

Gävleborgs

1 595

15

10

901

-

-

2 522

Västernorrlands

637

6

172

158

-

-

973

Jämtlands

1 249

8

24

4 456

-

-

5 737

Västerbottens

293

8

14

83

-

-

398

Norrbottens

193

13

74

-

-

-

280

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

94 660

1 055

6 621

7 884

1 119

-

111 340

2016

89 974

951

5 408

6 629

831

-

103 793

2015

89 822

923

7 477

7 536

902

61

106 720

2014

86 366

1 059

7 075

7 157

1 012

-

102 668

2013

85 397

858

6 624

7 054

1 015

23

100 972

2012

80 304

796

6 668

6 165

1 112

31

95 076

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343


Anm. Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.