Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2017

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2017

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

155

42

 

168

Uppsala

241

81

 

266

Södermanlands

208

74

 

234

Östergötlands

420

164

 

456

Jönköpings

282

129

 

320

 

 

 

 

Kronobergs

124

49

 

137

Kalmar

175

60

 

189

Gotlands

163

69

 

172

Blekinge

55

14

 

60

Skåne

353

186

 

415

 

 

 

 

Hallands

166

70

 

181

Västra Götalands

1 236

411

 

1 339

Värmlands

296

106

 

315

Örebro

181

65

 

201

Västmanlands

163

45

 

179

 

 

 

 

Dalarnas

208

72

 

222

Gävleborgs

247

100

 

276

Västernorrlands

132

56

 

143

Jämtlands

152

60

 

165

Västerbottens

90

36

 

105

Norrbottens

44

14

 

50

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

5 091

1 903

 

5 593

2016

5 008

2 283

 

5 578

2015

4 924

2 024

 

5 300

2014

5 000

1 605

 

5 190

2013

5 081

1 697

 

5 311

2012

4 849

1 892

 

5 199

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.