Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2017, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2017, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

10 437

13,0

 

925

1,1

 

11 362

14,1

Uppsala

23 150

14,2

 

3 486

2,1

 

26 637

16,3

Södermanlands

19 266

15,4

 

3 226

2,6

 

22 492

18,0

Östergötlands

39 115

19,5

 

5 964

3,0

 

45 079

22,4

Jönköpings

14 786

17,1

 

3 957

4,6

 

18 743

21,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5 736

12,3

 

941

2,0

 

6 677

14,3

Kalmar

10 318

8,6

 

1 869

1,6

 

12 187

10,2

Gotlands

11 748

13,7

 

1 339

1,6

 

13 088

15,3

Blekinge

2 067

6,8

 

231

0,8

 

2 297

7,5

Skåne

23 152

5,3

 

6 261

1,4

 

29 413

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 862

8,2

 

2 464

2,3

 

11 326

10,5

Västra Götalands

94 488

20,5

 

13 969

3,0

 

108 457

23,5

Värmlands

28 509

27,1

 

3 868

3,7

 

32 377

30,8

Örebro

15 507

15,1

 

3 039

3,0

 

18 546

18,0

Västmanlands

15 132

15,0

 

2 437

2,4

 

17 569

17,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14 796

25,1

 

1 705

2,9

 

16 501

28,0

Gävleborgs

16 102

24,2

 

3 613

5,4

 

19 715

29,6

Västernorrlands

8 903

18,8

 

3 180

6,7

 

12 084

25,5

Jämtlands

11 631

29,7

 

1 362

3,5

 

12 993

33,1

Västerbottens

7 074

10,4

 

1 491

2,2

 

8 565

12,6

Norrbottens

3 658

11,4

 

613

1,9

 

4 272

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

384 437

15,0

 

65 940

2,6

 

450 378

17,5

2016

368 774

14,3

 

62 512

2,4

 

431 286

16,7

2015

359 985

13,9

 

38 799

1,5

 

398 783

15,4

2014

362 633

14,0

 

28 438

1,1

 

391 071

15,1

2013

359 349

13,8

 

31 277

1,2

 

390 626

15,0

2012

329 568

12,6

 

41 628

1,6

 

371 196

14,2

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2