Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2017

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2017

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

154

37

 

167

Uppsala

240

80

 

265

Södermanlands

208

62

 

234

Östergötlands

415

141

 

453

Jönköpings

281

107

 

318

 

 

 

 

Kronobergs

124

47

 

137

Kalmar

174

49

 

188

Gotlands

163

51

 

172

Blekinge

55

14

 

60

Skåne

347

173

 

410

 

 

 

 

Hallands

166

51

 

181

Västra Götalands

1 231

368

 

1 335

Värmlands

295

99

 

315

Örebro

180

61

 

199

Västmanlands

162

43

 

178

 

 

 

 

Dalarnas

208

70

 

222

Gävleborgs

247

93

 

276

Västernorrlands

132

55

 

143

Jämtlands

152

57

 

165

Västerbottens

90

35

 

105

Norrbottens

44

13

 

50

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

5 068

1 706

 

5 573

2016

4 984

2 011

 

5 554

2015

4 906

1 787

 

5 282

2014

4 982

1 442

 

5 175

2013

5 065

1 499

 

5 296

2012

4 833

1 684

 

5 182

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.