Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2017, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2017, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

2 679

24,7

 

390

3,6

 

3 069

28,3

Uppsala

5 150

31,1

 

347

2,1

 

5 498

33,2

Södermanlands

6 163

36,8

 

743

4,4

 

6 906

41,3

Östergötlands

14 752

34,9

 

1 935

4,6

 

16 687

39,5

Jönköpings

7 479

18,5

 

2 083

5,2

 

9 562

23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 364

16,3

 

419

2,0

 

3 783

18,4

Kalmar

7 315

9,9

 

911

1,2

 

8 226

11,2

Gotlands

9 391

36,2

 

1 063

4,1

 

10 454

40,3

Blekinge

868

8,2

 

73

0,7

 

941

8,9

Skåne

9 071

16,3

 

1 067

1,9

 

10 138

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 434

15,2

 

755

4,7

 

3 189

20,0

Västra Götalands

20 137

31,8

 

2 866

4,5

 

23 004

36,3

Värmlands

3 025

41,0

 

585

7,9

 

3 610

48,9

Örebro

3 352

38,3

 

499

5,7

 

3 852

44,1

Västmanlands

2 253

32,7

 

95

1,4

 

2 349

34,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 996

38,7

 

220

2,1

 

4 216

40,9

Gävleborgs

2 522

45,9

 

328

6,0

 

2 850

51,9

Västernorrlands

973

49,1

 

84

4,2

 

1 057

53,4

Jämtlands

5 737

41,0

 

927

6,6

 

6 664

47,7

Västerbottens

398

17,9

 

34

1,5

 

432

19,4

Norrbottens

280

8,4

 

47

1,4

 

327

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

111 340

24,6

 

15 471

3,4

 

126 812

28,0

2016

103 793

23,0

 

17 975

4,0

 

121 768

26,9

2015

106 720

23,7

 

13 701

3,0

 

120 421

26,8

2014

102 668

23,6

 

8 413

1,9

 

111 081

25,5

2013

100 972

22,8

 

9 925

2,2

 

110 897

25,0

2012

95 076

21,6

 

11 807

2,7

 

106 883

24,3

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6