Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2017

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2017

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

110

23

 

125

Uppsala

171

32

 

192

Södermanlands

185

53

 

209

Östergötlands

350

87

 

382

Jönköpings

263

95

 

304

 

 

 

 

Kronobergs

118

30

 

130

Kalmar

166

41

 

179

Gotlands

130

35

 

138

Blekinge

47

6

 

51

Skåne

241

71

 

273

 

 

 

 

Hallands

123

51

 

139

Västra Götalands

921

206

 

1 003

Värmlands

195

43

 

213

Örebro

136

37

 

156

Västmanlands

88

11

 

97

 

 

 

 

Dalarnas

147

30

 

161

Gävleborgs

165

42

 

186

Västernorrlands

79

14

 

88

Jämtlands

125

32

 

140

Västerbottens

43

6

 

48

Norrbottens

19

6

 

22

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

3 822

951

 

4 236

2016

3 748

1 213

 

4 241

2015

3 763

1 018

 

4 083

2014

3 817

710

 

3 984

2013

3 824

824

 

4 049

2012

3 626

956

 

3 955

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.