Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2017

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2017

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

39

17

..

-

32

46

10

12

81

Uppsala

101

57

12

3

79

92

21

22

177

Södermanlands

63

43

12

-

55

79

21

15

144

Östergötlands

155

43

12

-

92

128

40

34

268

Jönköpings

30

19

7

-

84

99

19

30

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

..

3

..

30

47

6

5

66

Kalmar

17

19

9

..

44

37

18

10

91

Gotlands

55

27

20

6

67

41

4

4

108

Blekinge

7

..

..

-

11

9

..

..

22

Skåne

40

50

33

3

105

83

20

7

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

23

32

15

-

38

48

..

9

93

Västra Götalands

257

180

60

9

177

603

34

117

785

Värmlands

25

45

4

..

42

126

3

6

159

Örebro

26

31

9

-

38

84

8

9

106

Västmanlands

66

39

8

..

38

101

4

3

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

34

38

3

-

66

69

4

3

114

Gävleborgs

19

23

6

-

95

78

4

7

141

Västernorrlands

..

7

..

-

33

16

-

..

48

Jämtlands

-

3

3

-

47

9

-

..

52

Västerbottens

-

-

-

-

32

12

-

3

41

Norrbottens

-

..

-

-

14

5

-

..

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2017

963

678

222

28

1 219

1 812

221

304

2 988

2016

904

667

185

29

1 144

1 825

268

324

2 925

2015

883

666

221

30

1 134

1 709

337

324

2 879

2014

889

696

238

18

1 174

1 720

317

372

2 940

2013

538

813

196

18

1 188

1 811

212

377

2 948

2012

632

760

144

10

1 069

1 771

182

366

2 847

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.