Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2017

JO 13 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2017, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2017, hect­ares

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

238

-

-

-

286

6 332

Uppsala

824

-

-

0

654

10 784

Södermanlands

577

-

-

.

429

11 614

Östergötlands

1 943

-

-

1

932

22 246

Jönköpings

9

-

-

1

933

10 651

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

20

-

-

-

353

4 399

Kalmar

117

-

39

70

555

7 082

Gotlands

392

-

5

66

186

6 925

Blekinge

42

-

0

6

78

1 450

Skåne

772

107

-

111

809

11 917

 

 

 

 

 

 

Hallands

322

43

-

11

458

5 672

Västra Götalands

4 361

245

-

0

3 020

52 660

Värmlands

620

-

-

1

1 236

17 886

Örebro

319

-

-

-

496

9 289

Västmanlands

776

-

-

-

277

5 856

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

193

-

-

-

722

8 989

Gävleborgs

126

-

-

3

1 146

10 970

Västernorrlands

-

-

-

-

568

6 668

Jämtlands

1

-

-

-

802

9 254

Västerbottens

-

-

-

-

597

5 155

Norrbottens

1

-

-

-

202

2 583

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

11 653

395

45

271

14 738

228 381

2016

11 380

344

30

162

13 541

223 355

2015

11 074

375

27

260

14 719

223 409

2014

9 117

300

13

265

16 224

230 538

2013

8 696

180

11

297

13 963

229 573

2012

8 353

96

13

307

13 879

209 924

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall