Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2018, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2018, hectares

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

Län

Stockholms

13 940

15,4

 

1 610

1,8

 

15 550

17,2

Uppsala

29 704

16,6

 

4 903

2,7

 

34 606

19,3

Södermanlands

27 421

19,4

 

4 805

3,4

 

32 227

22,8

Östergötlands

56 842

23,5

 

8 449

3,5

 

65 291

27,0

Jönköpings

26 907

21,3

 

3 091

2,4

 

29 998

23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 855

14,8

 

1 299

1,9

 

11 154

16,7

Kalmar

18 826

9,8

 

2 134

1,1

 

20 960

10,9

Gotlands

22 104

19,8

 

3 362

3,0

 

25 466

22,8

Blekinge

3 177

7,8

 

919

2,2

 

4 096

10,0

Skåne

35 098

7,1

 

6 410

1,3

 

41 508

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

12 986

10,6

 

2 531

2,1

 

15 518

12,6

Västra Götalands

122 898

23,5

 

14 618

2,8

 

137 516

26,2

Värmlands

34 606

30,8

 

2 666

2,4

 

37 272

33,1

Örebro

20 546

18,3

 

4 003

3,6

 

24 549

21,9

Västmanlands

18 583

17,3

 

2 481

2,3

 

21 064

19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

19 068

27,5

 

2 246

3,2

 

21 314

30,8

Gävleborgs

20 875

29,2

 

3 091

4,3

 

23 967

33,5

Västernorrlands

11 269

23,1

 

1 341

2,7

 

12 610

25,8

Jämtlands

18 914

36,9

 

1 457

2,8

 

20 371

39,7

Västerbottens

8 538

12,2

 

905

1,3

 

9 444

13,5

Norrbottens

4 374

12,0

 

249

0,7

 

4 624

12,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

536 533

17,8

 

72 572

2,4

 

609 104

20,2

2017

495 777

16,4

 

81 412

2,7

 

577 189

19,1

2016

472 567

15,6

 

80 487

2,7

 

553 054

18,2

2015

466 705

15,4

 

52 500

1,7

 

519 204

17,1

2014

465 301

15,3

 

36 851

1,2

 

502 152

16,6

2013

460 321

15,1

 

41 202

1,4

 

501 524

16,5

2012

424 643

13,9

 

53 435

1,8

 

478 079

15,7

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9