Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2018

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2018

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

16

-

-

-

25

136

Uppsala

51

-

-

-

48

231

Södermanlands

37

-

-

-

41

213

Östergötlands

96

-

-

..

83

405

Jönköpings

4

-

-

-

139

302

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

-

-

..

56

128

Kalmar

14

-

4

9

61

176

Gotlands

31

-

3

4

31

158

Blekinge

..

-

-

..

10

58

Skåne

51

6

-

12

89

322

 

 

 

 

 

 

Hallands

28

10

-

..

41

153

Västra Götalands

211

16

-

-

271

1 166

Värmlands

32

-

-

-

110

283

Örebro

20

-

-

-

42

177

Västmanlands

37

-

-

-

15

150

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

20

-

-

-

68

194

Gävleborgs

18

-

-

-

106

244

Västernorrlands

-

-

-

-

79

134

Jämtlands

..

-

-

-

90

152

Västerbottens

-

-

-

-

59

92

Norrbottens

-

-

-

-

27

42

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

675

32

7

30

1 491

4 916

2017

677

26

6

28

1 281

4 742

2016

693

23

4

18

1 247

4 671

2015

650

24

6

26

1 285

4 597

2014

575

17

..

22

1 344

4 718

2013

550

13

..

24

1 277

4 776

2012

548

8

..

24

1 265

4 517

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall