Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2018, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2018, hectares

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

8

-

-

86

15

8

0

110

-

Uppsala

31

-

-

227

-

112

-

338

-

Södermanlands

3

-

-

218

98

2

-

318

47

Östergötlands

48

-

-

1 740

29

-

14

1 784

-

Jönköpings

6

-

-

192

17

-

-

209

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

-

-

13

23

-

24

59

-

Kalmar

38

4

-

143

4

-

-

146

11

Gotlands

330

-

-

454

17

-

-

471

-

Blekinge

27

18

-

46

-

-

-

46

-

Skåne

382

33

72

870

1

-

46

917

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

16

-

-

162

-

-

-

162

2

Västra Götalands

519

-

-

2 301

16

102

13

2 432

8

Värmlands

29

-

-

70

14

5

-

89

-

Örebro

51

-

-

288

24

9

-

321

-

Västmanlands

2

-

-

245

-

184

-

428

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

144

-

-

155

-

17

99

271

-

Gävleborgs

90

-

-

19

2

33

52

106

-

Västernorrlands

16

-

-

-

4

-

108

112

-

Jämtlands

9

-

-

-

-

-

11

11

-

Västerbottens

12

-

-

1

-

-

8

8

-

Norrbottens

13

-

-

-

-

-

30

30

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

1 779

56

72

7 228

264

471

405

8 368

80

2017

1 742

22

82

6 738

111

561

374

7 785

42

2016

1 675

3

-

5 116

186

466

385

6 153

97

2015

1 224

8

-

3 592

170

457

321

4 539

49

2014

920

9

-

2 382

272

421

235

3 309

76

2013

797

11

-

2 325

455

252

309

3 341

72

2012

865

30

-

2 001

231

397

302

2 931

71

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17