Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2018, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2018, hectares

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

31

37

104

799

-

10 753

Uppsala

32

28

573

1 667

-

24 379

Södermanlands

42

13

140

920

-

20 698

Östergötlands

54

30

161

1 019

-

41 336

Jönköpings

11

12

32

213

-

17 552

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3

17

4

113

-

6 204

Kalmar

14

77

15

96

-

11 380

Gotlands

-

256

37

335

-

12 404

Blekinge

-

34

36

48

-

2 184

Skåne

27

905

423

367

-

25 309

 

 

 

 

 

 

Hallands

0

96

71

128

-

10 210

Västra Götalands

102

346

677

3 982

-

101 508

Värmlands

19

36

246

2 072

-

31 051

Örebro

16

35

152

667

-

16 781

Västmanlands

29

36

900

1 107

-

16 176

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

92

298

527

-

15 194

Gävleborgs

11

15

370

588

-

18 202

Västernorrlands

29

41

269

612

-

10 302

Jämtlands

-

46

37

360

-

12 200

Västerbottens

7

17

20

560

-

8 133

Norrbottens

5

75

23

186

-

4 053

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

435

2 244

4 587

16 365

-

416 009

2017

466

1 959

4 367

16 407

13

384 437

2016

431

1 933

3 949

16 090

37

368 774

2015

393

1 783

2 787

14 233

191

359 985

2014

357

1 523

2 673

11 429

135

362 633

2013

396

1 431

3 227

12 481

235

359 349

2012

295

1 298

2 957

10 484

139

329 568

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446


Anm. Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.