Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2018

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2018

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

4

25

17

87

-

155

Uppsala

9

14

42

150

-

248

Södermanlands

10

21

24

107

-

223

Östergötlands

10

31

22

168

-

421

Jönköpings

3

13

15

80

-

306

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

12

8

29

-

133

Kalmar

5

29

11

39

-

180

Gotlands

-

40

15

48

-

168

Blekinge

-

9

4

13

-

60

Skåne

12

111

52

82

-

378

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

28

19

42

-

169

Västra Götalands

20

96

111

593

-

1 256

Värmlands

..

15

27

196

-

302

Örebro

5

14

23

93

-

186

Västmanlands

4

11

49

96

-

165

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

23

32

88

-

209

Gävleborgs

..

15

32

113

-

253

Västernorrlands

3

17

26

69

-

136

Jämtlands

-

7

11

64

-

154

Västerbottens

..

11

11

60

-

97

Norrbottens

..

7

9

29

-

48

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

97

549

560

2 246

-

5 247

2017

85

528

504

2 166

9

5 068

2016

79

501

421

2 078

45

4 984

2015

83

509

342

1 886

73

4 906

2014

75

477

328

1 654

45

4 982

2013

80

440

322

1 642

73

5 065

2012

72

443

326

1 522

81

4 833

2011

81

441

318

1 345

151

4 432

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.