Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2018, hektar

8a. Pasture and meadows, converted areas 2018, hectares

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

2 952

19

217

-

-

-

3 187

Uppsala

4 761

67

497

-

-

-

5 325

Södermanlands

6 377

174

172

-

-

-

6 724

Östergötlands

14 700

103

703

-

-

-

15 506

Jönköpings

9 072

26

257

-

-

-

9 355

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 588

32

31

-

-

-

3 651

Kalmar

6 686

80

532

-

147

-

7 445

Gotlands

6 948

77

1 999

-

677

-

9 701

Blekinge

934

4

54

-

-

-

993

Skåne

9 480

244

65

-

-

-

9 788

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 669

3

104

-

-

-

2 776

Västra Götalands

20 578

161

651

-

-

-

21 390

Värmlands

3 520

10

24

-

-

-

3 555

Örebro

3 649

24

92

-

-

-

3 765

Västmanlands

2 277

126

4

-

-

-

2 406

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 630

24

22

2 198

-

-

3 874

Gävleborgs

1 745

14

23

891

-

-

2 673

Västernorrlands

631

6

172

158

-

-

967

Jämtlands

1 272

10

154

5 277

-

-

6 714

Västerbottens

301

7

16

83

-

-

406

Norrbottens

214

6

101

-

-

-

322

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

103 984

1 216

5 891

8 608

825

-

120 524

2017

94 660

1 055

6 621

7 884

1 119

-

111 340

2016

89 974

951

5 408

6 629

831

-

103 793

2015

89 822

923

7 477

7 536

902

61

106 720

2014

86 366

1 059

7 075

7 157

1 012

-

102 668

2013

85 397

858

6 624

7 054

1 015

23

100 972

2012

80 304

796

6 668

6 165

1 112

31

95 076

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343


Anm. Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.