Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2018

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadows 2018

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

115

8

23

-

-

-

115

Uppsala

180

10

31

-

-

-

180

Södermanlands

197

14

22

-

-

-

198

Östergötlands

351

16

54

-

-

-

353

Jönköpings

291

13

22

-

-

-

291

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

123

14

3

-

-

-

123

Kalmar

170

19

14

-

7

-

171

Gotlands

137

16

57

-

24

-

138

Blekinge

53

4

5

-

-

-

53

Skåne

256

20

7

-

-

-

260

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

131

4

8

-

-

-

131

Västra Götalands

943

41

64

-

-

-

952

Värmlands

206

3

7

-

-

-

208

Örebro

147

3

5

-

-

-

147

Västmanlands

89

7

..

-

-

-

91

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

144

9

4

19

-

-

151

Gävleborgs

171

6

10

9

-

-

173

Västernorrlands

78

3

5

..

-

-

80

Jämtlands

132

4

14

38

-

-

134

Västerbottens

41

..

4

..

-

-

41

Norrbottens

22

..

3

-

-

-

22

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2018

3 977

219

363

70

31

-

4 012

2017

3 789

206

360

68

32

-

3 822

2016

3 705

190

344

67

33

-

3 748

2015

3 701

183

452

64

35

6

3 763

2014

3 746

203

427

61

33

-

3 817

2013

3 745

190

410

60

34

6

3 824

2012

3 558

181

403

51

33

7

3 626

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.