Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2018

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2018

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

157

50

 

168

Uppsala

250

114

 

274

Södermanlands

224

95

 

245

Östergötlands

423

188

 

467

Jönköpings

306

127

 

317

 

 

 

 

Kronobergs

133

63

 

143

Kalmar

181

56

 

188

Gotlands

169

88

 

175

Blekinge

61

17

 

63

Skåne

383

175

 

426

 

 

 

 

Hallands

171

82

 

184

Västra Götalands

1 262

445

 

1 351

Värmlands

302

115

 

308

Örebro

187

85

 

209

Västmanlands

166

47

 

176

 

 

 

 

Dalarnas

209

78

 

223

Gävleborgs

253

106

 

277

Västernorrlands

136

67

 

147

Jämtlands

155

79

 

159

Västerbottens

97

37

 

104

Norrbottens

48

15

 

50

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

5 273

2 129

 

5 654

2017

5 091

1 903

 

5 593

2016

5 008

2 283

 

5 578

2015

4 924

2 024

 

5 300

2014

5 000

1 605

 

5 190

2013

5 081

1 697

 

5 311

2012

4 849

1 892

 

5 199

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.