Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2018, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2018, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

10 753

13,5

 

1 266

1,6

 

12 020

15,1

Uppsala

24 379

15,0

 

4 373

2,7

 

28 752

17,7

Södermanlands

20 698

16,7

 

3 950

3,2

 

24 648

19,9

Östergötlands

41 336

20,7

 

6 533

3,3

 

47 869

24,0

Jönköpings

17 552

20,5

 

2 016

2,4

 

19 568

22,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6 204

13,4

 

843

1,8

 

7 048

15,3

Kalmar

11 380

9,6

 

1 050

0,9

 

12 431

10,5

Gotlands

12 404

14,5

 

1 513

1,8

 

13 917

16,2

Blekinge

2 184

7,2

 

773

2,5

 

2 957

9,7

Skåne

25 309

5,8

 

5 571

1,3

 

30 880

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 210

9,5

 

1 916

1,8

 

12 126

11,3

Västra Götalands

101 508

22,1

 

12 207

2,7

 

113 715

24,8

Värmlands

31 051

29,6

 

2 271

2,2

 

33 322

31,8

Örebro

16 781

16,3

 

3 511

3,4

 

20 291

19,7

Västmanlands

16 176

16,1

 

2 383

2,4

 

18 560

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

15 194

25,9

 

1 927

3,3

 

17 122

29,1

Gävleborgs

18 202

27,6

 

2 784

4,2

 

20 986

31,9

Västernorrlands

10 302

22,0

 

1 184

2,5

 

11 485

24,5

Jämtlands

12 200

31,5

 

785

2,0

 

12 985

33,5

Västerbottens

8 133

12,0

 

854

1,3

 

8 986

13,3

Norrbottens

4 053

12,7

 

216

0,7

 

4 268

13,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

416 009

16,3

 

57 924

2,3

 

473 933

18,6

2017

384 437

15,0

 

65 940

2,6

 

450 378

17,5

2016

368 774

14,3

 

62 512

2,4

 

431 286

16,7

2015

359 985

13,9

 

38 799

1,5

 

398 783

15,4

2014

362 633

14,0

 

28 438

1,1

 

391 071

15,1

2013

359 349

13,8

 

31 277

1,2

 

390 626

15,0

2012

329 568

12,6

 

41 628

1,6

 

371 196

14,2

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2