Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2018

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2018

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

155

43

 

167

Uppsala

248

106

 

272

Södermanlands

223

86

 

244

Östergötlands

421

166

 

465

Jönköpings

306

102

 

317

 

 

 

 

Kronobergs

133

54

 

143

Kalmar

180

44

 

187

Gotlands

168

62

 

174

Blekinge

60

15

 

63

Skåne

378

150

 

422

 

 

 

 

Hallands

169

60

 

183

Västra Götalands

1 256

393

 

1 347

Värmlands

302

106

 

308

Örebro

186

79

 

209

Västmanlands

165

41

 

175

 

 

 

 

Dalarnas

209

70

 

223

Gävleborgs

253

103

 

277

Västernorrlands

136

65

 

147

Jämtlands

154

74

 

159

Västerbottens

97

34

 

104

Norrbottens

48

12

 

50

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

5 247

1 865

 

5 636

2017

5 068

1 706

 

5 573

2016

4 984

2 011

 

5 554

2015

4 906

1 787

 

5 282

2014

4 982

1 442

 

5 175

2013

5 065

1 499

 

5 296

2012

4 833

1 684

 

5 182

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.