Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2018, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2018, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

3 187

29,3

 

344

3,2

 

3 531

32,5

Uppsala

5 325

32,5

 

529

3,2

 

5 854

35,7

Södermanlands

6 724

39,7

 

855

5,0

 

7 579

44,8

Östergötlands

15 506

36,6

 

1 917

4,5

 

17 422

41,1

Jönköpings

9 355

22,9

 

1 076

2,6

 

10 430

25,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 651

17,8

 

456

2,2

 

4 107

20,0

Kalmar

7 445

10,1

 

1 084

1,5

 

8 530

11,6

Gotlands

9 701

37,1

 

1 849

7,1

 

11 550

44,2

Blekinge

993

9,4

 

146

1,4

 

1 139

10,7

Skåne

9 788

17,6

 

839

1,5

 

10 628

19,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 776

17,5

 

616

3,9

 

3 392

21,4

Västra Götalands

21 390

33,2

 

2 411

3,7

 

23 801

36,9

Värmlands

3 555

47,0

 

395

5,2

 

3 950

52,2

Örebro

3 765

42,4

 

492

5,5

 

4 258

48,0

Västmanlands

2 406

34,4

 

98

1,4

 

2 505

35,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 874

36,8

 

318

3,0

 

4 192

39,9

Gävleborgs

2 673

48,1

 

307

5,5

 

2 981

53,7

Västernorrlands

967

49,3

 

157

8,0

 

1 124

57,3

Jämtlands

6 714

53,5

 

671

5,4

 

7 386

58,8

Västerbottens

406

17,8

 

52

2,3

 

457

20,0

Norrbottens

322

6,9

 

34

0,7

 

355

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

120 524

26,5

 

14 647

3,2

 

135 171

29,7

2017

111 340

24,6

 

15 471

3,4

 

126 812

28,0

2016

103 793

23,0

 

17 975

4,0

 

121 768

26,9

2015

106 720

23,7

 

13 701

3,0

 

120 421

26,8

2014

102 668

23,6

 

8 413

1,9

 

111 081

25,5

2013

100 972

22,8

 

9 925

2,2

 

110 897

25,0

2012

95 076

21,6

 

11 807

2,7

 

106 883

24,3

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6